Di manakah Fansur? (1-4)

DALAM KAJIAN-KAJIAN tentang Hamzah Fansuri sebagaimana dilakukan Syed Naguib Al-Attas dan L. F. Brakel, Fansur disamakan dengan Barus. “Barus is…